Förbud mot pälsfarmer

Motion 2012/13:MJ372 av Anna Steele (FP)

av Anna Steele (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pälsfarmer ska förbjudas.

Motivering

Djur för pälsproduktion föds idag upp under förhållanden som är fullständigt oacceptabla. De små burar som till exempel minkar tvingas vistas i under sin miserabla livstid, ofta två tre hopträngda på minimal yta, saknar ens det mest basala i inredningsväg för att dessa djur ska få utveckla sina naturliga beteenden. Sönderstressade börjar de äta på varandra och lever under plågsamma och vidriga förhållande.

Köttproduktionen i Sverige av exempelvis får och lamm ger en naturlig sidoproduktion av päls och skinn. Det finns inte försvar för pälsfarmar i vårt land och därför inte heller för näringen i sin helhet.

Stockholm den 4 oktober 2012

Anna Steele (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)