Förebyggande av prostatacancer

Motion 2003/04:So611 av Christina Nenes m.fl. (s)

av Christina Nenes m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatorisk hälsoundersökning för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede.

Motivering

Under år 2001 fick cirka 22 500 kvinnor och 23 800 män en cancerdiagnos. För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen, men lyckligtvis är diagnosen cancer inte längre detsamma som en dödsdom och trots att antalet fall av bröstcancer ökar, blir allt fler kvinnor friska från sjukdomen tack vare tidig upptäckt och framgångsrik behandling.

För män är prostatacancer den vanligaste cancerformen, och den drabbar oftast män från 50 år och uppåt. Att upptäcka sjukdomen i tidigt skede, innan den hunnit sprida sig till omkringliggande organ är av stor vikt för att kunna bli frisk från sjukdomen.

I dag finns möjlighet att med ett enkelt test med blodprov PSA spåra sjukdomen på ett tidigt stadium och därmed förhindra spridning till andra organ och därmed förhindra onödigt lidande för män.

Vi anser att när det finns en enkel metod att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede borde därför tester som kan upptäcka prostatacancer införas i den obligatoriska hälsokontrollen för män över 50 år.

Stockholm den 6 oktober 2003

Christina Nenes (s)

Marianne Carlström (s)

Alf Eriksson (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)