Förenkla kravet på förarutbildning för moped

Motion 2010/11:T298 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla kravet på förarutbildning för moped

Motivering

Att ta körkort för moped är idag en mycket dyrbar historia, och kan kosta över 5 000 kronor inklusive administrativa avgifter. De flesta ungdomar kör moped bara under några få år, och de tar sedan körkort för bil i stället. Kostnaden för mopedkörkort blir mycket hög om man slår ut denna över de år som mopeden används. Många familjer anser sig inte ha råd att bekosta en utbildning på 5 000 kronor eller mera, samtidigt som en moped kostar stora pengar att köpa.

Alltför hög kostnad för mopedkörkort medför risk att många ungdomar helt enkelt kör utan körkort. Risken för upptäckt är liten, inte minst på landsbygden. I dessa fall har ungdomarna inte ens en grundläggande kunskap om vare sig trafikregler eller risker i trafiken.

En förenkling av utbildningskraven skulle göra att fler genomgår utbildningen och skulle därmed öka trafiksäkerheten. Det skulle också göra att fler ungdomar har råd att uppleva den frihet som följer av att man kan använda moped. Särskilt på landsbygden är detta av mycket stor betydelse. Användandet av moped minskar dessutom beroendet av transporter med bil, vilket innebär en stor miljönytta.

Stockholm den 7 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)