Förenkling av kravet på handledare vid privat övningskörning

Motion 2010/11:T299 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förenkling av kravet på handledare vid privat övningskörning.

Motivering

Kraven på gemensam utbildning för handledare och elev vid privat övningskörning har glädjande nog slopats. Men fortfarande måste man ansöka hos Transportstyrelsen och bli godkänd som handledare för varje elev om man ska övningsköra med flera elever. Varje ansökan kostar pengar för den som ansöker och administration för myndigheten.

Ett system där man i stället får ett intyg och blir generellt godkänd som handledare efter genomgången kurs vore att föredra. Med detta intyg, som givetvis kan tidsbegränsas, skulle man ha rätt att övningsköra med varje elev som gått igenom introduktionsutbildningen. Man skulle därmed slippa att ansöka om godkännande som handledare för varje enskild elev. För en familj med flera barn som vill övningsköra i egen regi skulle det därmed bli både billigare, snabbare och enklare att ta körkort.

Stockholm den 7 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)