Förenkling av regelverket för byggande

Motion 2010/11:C324 av Caroline Szyber (KD)

av Caroline Szyber (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket kring bostadsbyggandet.

Motivering

Människors rätt att själva bestämma över sitt boende måste öka. Trots insatser för att förenkla planprocessen finns det mycket kvar att göra. Självklart finns det krav och byggnormer som är berättigade och nödvändiga för att upprätthålla en god säkerhet och förbättra bostadsköparens möjligheter att försäkra sig om att bostaden håller en god kvalitet. Men är det statens uppgift att bestämma att mitt kök och minst ett av mina sovrum ska ligga på entréplan?

Och varför får jag inte bygga ett sovrum utan fönster? Det kan vara rimligt att staten ställer fler krav på allmännyttans fastighetsägare och på stora hyresvärdar jämfört med den som bygger ett sommarhus, en enfamiljsvilla eller ett hus för ett fåtal hushåll. De bör ges en större frihet och inte utsättas för samma detaljregleringar. Likaså bör byggreglerna för studentbostäder förenklas så att kravet på avskiljbarhet kan minskas om de boende kan få samma funktioner i gemensamma utrymmen.

Jag anser att regelverket för bostadsbyggande måste förenklas, utan att åsidosätta krav på energieffektivitet, säkerhet, hälsoaspekter och kvalitet.

Stockholm den 27 oktober 2010

Caroline Szyber (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)