Företagande och näringsliv

Motion 2002/03:N306 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

2002/03:N306

av Maud Olofsson m.fl. (c)

Företagande och näringsliv

1 Sammanfattning

För att även fortsättningsvis kunna ha en väl utbyggd välfärd behövs en politik för tillväxt – för att det ska finnas resurser till bra skola, vård och omsorg. Tillväxten skapas bäst underifrån, i de många företagen som finns och utvecklas i hela landet. Då ökar också det lokala och regionala självbestämmandet. Detta synsätt är vitt skilt från regeringens som menar att tillväxt kan kommenderas fram med ökad central styrning eller att politik endast handlar om att fördela resurser och inte om att se till att det finns mer att dela ut. Sverige behöver en ny politisk inriktning för tillväxt och företagande.

Villkoren för företag, och då främst för småföretag, måste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (32)