Företagsklimatet i Örebro län

Motion 2005/06:Sk298 av Sten Tolgfors (m)

av Sten Tolgfors (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av en inkomstskattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, särskilt för låg- och medelinkomsttagare.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om arbetsgivaravgifterna för småföretag som anställer. 1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett riskkapitalavdrag för privatpersoner.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om skatteförändringar för småföretag.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en skattereduktion för köp av tjänster.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (8)