Förmånsrättslagen

Motion 2005/06:L208 av Hans Backman (fp)

av Hans Backman (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till sådan ändring av förmånsrättslagen att bankernas förmånsrätt återgår till 100 %.

Motivering

De nya förmånsreglerna som började gälla fr.o.m. den 1 januari 2005 innebär att bankerna höjt kraven på säkerhet för företag som vill låna pengar. Alltfler småföretag riskerar därmed att gå i konkurs.

Anledningen till bankernas tuffa agerande är den nya företagsinteckningen som ger allmän förmånsrätt och gäller 55 % av låntagarens egendom vid konkurs. Det innebär i praktiken att banken endast har säkerheter till 55 % av värdet på företagarens egendom, i stället för 100 % som fallet var med den gamla lagen.

Syftet med lagen om de nya förmånsreglerna är bl.a. att stimulera företagsrekonstruktioner och undvika onödiga konkurser. Men den lag som skulle minska antalet konkurser riskerar att få motsatt verkan genom att medföra ökade konkurser och ökad arbetslöshet. Den 1 januari 2005 höjde dessutom bankerna kraven på säkerheter från redan tecknade lån.

I ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) egen Sifoundersökning av 3 000 företag med banklån framgår att var sjätte företag har fått omprövade krediter med krav på ökade säkerheter och/eller kapitalinsatser och att drygt var fjärde företag har erbjudits alternativa finansieringslösningar som factoring och leasing, som företagen uppfattar som fördyrande.

Reformens förlorare är, enligt forskaren ekonomie doktorn Lars Silver, som gjort en underrapport till ITPS, de mindre företagen som har fått ökade och fördyrade krav på nya säkerheter och finansieringslösningar. Detta har inneburit att nya investeringar och nya jobb skjutits på framtiden.

ITPS delar Lars Silvers bedömning att det finns tydlig negativ effekt för små och medelstora företag. ITPS anser också att det är klart att effekterna kan hänföras till förmånsrättsreformen.

Det har i år också visat sig att företagare är missnöjda med hur deras ärenden nu hanteras på Föreningssparbanken i min hemkommun Hofors. Enligt Roger Lind, chef på företagssidan på Föreningssparbanken, har det visat sig att de nya reglerna för den s.k. förmånsrätten är en av orsakerna till problemen med att få lån.

Jag anser därför att förmånsrättslagen ska ändras så att bankernas förmånsrätt återgår till 100 %.

Stockholm den 16 september 2005

Hans Backman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)