Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2015/16:1831 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att påtagligt stärka konsumentskyddet i fråga om märkningen av förpackningsdatum på livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Livsmedelskontroller och regler om födoämnen tillhör en basal del av samhällets

ansvarsområden. I detta ingår konsumentens rätt att känna trygghet och förtroende

gentemot alla leverantörer och distributörer om att de varor konsumenterna väljer också

har det innehåll och det packdatum som verkligen anges.

För att uppnå denna vision behöver lagen och skyddet gentemot konsumenterna

stärkas med ett uttryckligt krav från lagstiftaren om att den handlare eller producent som

märker om eller felmärker packdatum på livsmedel också från samhällets sida får erfara

kännbara och dryga sanktioner i form av höga bötesbelopp. På så vis kan

konsumenternas trygghet öka samtidigt som konkurrenssituationen förbättras, då det via

ett stärkt regelverk gör det ekonomiskt ofördelaktigt för en handlare eller producent att

fuska med varudeklarationerna. Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)