Försäkrings- och skadeståndsersättning till barn

Motion 2006/07:C364 av Marina Pettersson och Berit Högman (s)

av Marina Pettersson och Berit Högman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en omskrivning av lagtexten i 11 § 16 kap. föräldrabalken.

Motivering

När ett barn får försäkrings- skadeståndsersättning utbetalt enligt brottsskadelagen gäller idag att över två basbelopp görs en insättning på ett spärrat konto i barnets namn. Överförmyndaren underrättas om detta. Vid ersättning under två basbelopp sker utbetalningarna direkt till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren har problem med någon form av missbruk t ex alkohol, narkotika eller spelberoende, innebär det en risk att barnets pengar används för att finansiera vårdnadshavarens missbruk. Därför vore en omskrivning av lagtexten i 16 kap. 11 § föräldrabalken önskvärd. Där bör det anges att alla försäkrings-, skadetstånds- och brottsskadeersättningar vilken nivå det än är sätts in på ett av överförmyndaren spärrat konto.

Stockholm den 26 oktober 2006

Marina Pettersson (s)

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)