Försäljning av vildsvinskött

Motion 2015/16:580 av Sanne Eriksson och Agneta Gille (båda S)

av Sanne Eriksson och Agneta Gille (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör eftersträva att vildsvinskött blir mer tillgängligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I slutet av 1700-talet var vildsvinen helt utrotade i Sverige. Dagens vildsvinsstam härstammar från ett antal djur som på 1970-talet rymde från hägn.Djuren förökar sig snabbt. En fullvuxen sugga föder omkring fem till sex kultingar varje år. Sverige har idag en växande vildsvinsstam. Den sprider sig gradvis längre norrut och över allt större områden. År 2013 sköts det över 90 000 vildsvin totalt i Sverige. Trots dessa avskjutningar finns det stora problem såsom skador på jordbruk, trafikolyckor med skada på bil och/eller personer etc. För att kunna begränsa vildsvinsstammens tillväxt och även begränsa skadorna måste det bedrivas en effektiv jakt på vildsvinen. Vildsvinskött kan innehålla trikiner och måste därför testas genom b.la. Statens Vveterinärmedicinska anstalt (SVA). Trikiner är parasitära maskar som kan smitta från djur till människa.

Det är i dagsläget viktigt att skapa incitament för större avskjutning när det behövs och att därmed även ha en chans att minska olyckor och skadegörelse men även öka tillgången på vildsvinskött till de konsumenter som är intresserade av detta utan att kompromissa med livsmedelssäkerheten med hänsyn till trikinerna. Jordbruksverket har presenterat en rapport: Från skog till krog – Vilka hinder motverkar mer vildsvinskött på marknaden? (2013:28). I rapporten uppmärksammas fyra primära hinder till att det inte finns mer vildsvinskött på marknaden: hanteringen, kostnaderna, priserna och okunskaper hos konsumenterna. Dessa fyra hinder hänger samman och därför är det inte bara ett enstaka hinder som i dagsläget motverkar mer kött på marknaden. Om mer vildsvinskött ska kunna nå marknaden framöver så måste hela marknaden hänga med, vilket förutsätter att hela kedjan, från jägare till konsumenter, fungerar och är redo för detta. Riksdagen bör tillkännage för regeringen att arbetet med att genom olika metoder undanröja dessa nämnda hinder bör prioriteras för att det miljövänliga vildsvinsköttet ska nå marknaden och även leda till mindre skadegörelse och trafikolyckor pga. vildsvinstammens utbredning.

Sanne Eriksson (S)

Agneta Gille (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)