Förstärkt rättsskydd för enskilda vid parkeringstvister

Motion 2012/13:T208 av Lars-Arne Staxäng (M)

av Lars-Arne Staxäng (M)
M1045

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkare rättsskydd för privatpersoner vid parkeringstvister.

Motivering

Det är aldrig kul att få parkeringsböter, ännu mindre roande är när detta sker trots att människor parkerat korrekt och därefter betalat parkeringsavgift och lämnat en synlig parkeringsbiljett innanför vindrutan. Parkeringsböter har sedan länge utfärdats av polis eller motsvarande. Det är viktigt för trafiksäkerheten och framkomligheten att parkeringsregler inte överträds. De senaste åren har både behovet av parkeringsplatser och antalet parkeringsöverträdelser ökat. Med denna utveckling har också möjligheten utvidgats för kommuner och enskilda fastighetsägare att själva utfärda parkeringsavgifter istället för böter.

Men detta har också medfört att parkeringsavgifter blivit en viktig inkomstkälla för fastighetsägare och kommuner. Det har rapporterats om parkeringsvakter som vittnar om hur de har skrivit ut felaktiga parkeringsavgifter för att uppnå en viss kvot av avgifter per dag och hur de tar fotobevis på en vindruta från en viss vinkel så att parkeringsbiljetten inte syns.

Tyvärr börjar detta fenomen bli allt vanligare och drabbade privatpersoner vittnar om att de fått parkeringsavgift trots att de betalat rätt avgift. Det är ofta svårt för privatpersoner att få rätt, även om man kan uppvisa skriftlig dokumentation eller annan verifikation, t ex foto. Många känner att det inte är värt tid och resurser på att tjafsa om ett par hundralappar, och en del kan känna rädsla för att hamna inför domstol. Ofta väljer man då att betala avgiften. Det finns till och med några fall med så graverande dokumentation att det kan antas att bolag satt i system att utkräva människor på avgifter bara för att så få vill gå vidare till domstol.

Dessa förfaranden inom parkeringsbranschen måste upphöra, och människor ska inte behöva känna rädsla för att anmäla missförhållanden. Privatpersoners rättsskydd behöver stärkas i detta sammanhang så att bolaget eller kommunen får ett ökat ansvar för de kostnader som finns i samband med en domstolsprövning av en tvist om ett parkeringsärende. Möjligheten till att förstärka rättsskyddet för den enskilde vid domstolsprövning av parkeringstvister bör därför ses över.

Stockholm den 27 september 2012

Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-01
Yrkanden (1)