Försvårande av fusk med alkolås

Motion 2009/10:T419 av Rune Wikström (m)

av Rune Wikström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvåra fusk med alkolås.

Motivering

Bilkörning och alkohol hör inte ihop. Idag har de som har dömts för rattonykterhet möjlighet att ansöka om att installera ett alkolås i sin bil, som alternativ till att bli av med körkortet. Problemet är att det går att fuska med alkolåsen, till exempel genom att en förbipasserande blåser istället för föraren. Om en fingeravtrycksläsare finns som del av alkolåset och alkolåset därmed blir bundet till föraren, och andra som får använda bilen, blir det svårare att fuska sig förbi alkolåsets tänkta funktion.

Stockholm den 5 oktober 2009

Rune Wikström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)