Försvarsmaktens personalansvarsnämnd

Motion 2008/09:Fö224 av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (s)

av Jasenko Omanovic och Susanne Eberstein (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändringar i Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.

Motivering

Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd, PAN, består av ledamöter från arbetsgivarsidan, fackliga representanter samt civila utanför poliskåren, vilket skapar demokratisk insyn i verksamheten och bidrar till allmänhetens förtroende.

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd, FPAN, har samma uppgift, dvs. att granska det interna arbetet. FPAN har emellertid inte några civila representanter i styrelsen utan består bara av militärt anställda. Detta är en demokratisk brist, och vi menar att representationen i FPAN lider av ett demokratiskt underskott.

Därför bör riksdagen tillkännage för regeringen att sammansättningen i FPAN skall likna den i PAN, i det avseendet att även civila personer ska ingå i nämnden.

Stockholm den 25 september 2008

Jasenko Omanovic (s)

Susanne Eberstein (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)