Förtroendevalda och a-kassan

Motion 2010/11:A281 av Helene Petersson i Stockaryd (S)

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förtroendeuppdrag ska kunna vara a-kassegrundande.

Motivering

Förtroendevalda som får del av sin lön från facket drabbas hårt om de blir arbetslösa. Ersättningen för förlorade arbetsförtjänst är inte a-kassegrundande.

Att få företräda sina arbetskamrater i fackliga sammanhang är ett stort förtroende. Det fodras att man tar ett extra ansvar som oftast också innebär att man ger en del av sin fritid för att vara uppdaterad. Det fodras extra kunskaper och utbildning som inte heller alltid ligger på arbetstid för att kunna ta diskussioner och förhandlingar med sin arbetsgivare för att trygga arbetsvillkor och arbetsmiljön för sina arbetskamrater.

Att vara facklig förtroendeman är idag inte alla gånger ett attraktivt uppdrag, men det är viktigt för att få balans mellan arbetstagare och arbetsgivare. När det senare också visar sig att man riskerar en betydande del av sin a-kassa om man blir arbetslös gör inte attraktiviteten större.

Både arbetsgivare och arbetstagare tjänar på en stark fackförening där någon är villig att ta på sig uppdraget att vara facklig förtroendeman. Denna fråga har varit uppe vid många tillfällen och det är dags att frågan får en lösning så att ersättning för förtroendeuppdrag blir a-kassegrundande.

Stockholm den 22 oktober 2010

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)