Förverkade bilar

Motion 2001/02:Ju229 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om lagändring som gör det möjligt att förklara icke trafiksäkra bilar förverkade när förarna gjort sig skyldiga till olovlig körning i enlighet med vad i motionen anförs.

Farlig lucka i trafikbrottslagen

En lucka i 7 § trafikbrottslagen hindrar polisen från att kvarhålla de bilar som beslagtagits i samband med att förarna gripits för olovlig körning. Om åklagaren avstår från att väcka åtal – ofta beroende på att den gripne gjort sig skyldig till grövre brottslighet som konsumerar lindrigare förseelser – måste fordonen lämnas tillbaka.

Detta även när det rör sig om trafikfarliga skrotbilar som saknar försäkring och körs obeskattade. Den körkortslöse föraren kan med hjälp av en kompis hämta fordonet från polisens uppställningsplats. Ej sällan förekommer det att samma ekipage gång efter annan körs olagligt och återigen hämtas.

Att förfarandet är vanligt framgår av att polisen i en relativt liten kommun som Örkelljunga under mindre än ett år har gripit 80 personer som körde olovligt. I merparten av dessa fall väcktes inte åtal. Detta förhållande är självfallet otillfredsställande ur flera synvinklar. Att körkortslösa förare i skrotbilar närmast ohämmat kan fara fram längs vägarna rimmar illa med regeringens nollvision i trafiksäkerhetsarbetet. Det är även en uppenbar risk att laglydigheten undergrävs när resultatet av polisens insatser ofta bara blir ett slag i luften.

Stockholm den 25 september 2001

Maud Ekendahl (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)