Framtid för Sverige

Motion 1993/94:Fi208 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:Fi208

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Framtid för Sverige

Socialdemokraternas ekonomiska politik för arbete,
rättvisa och framtidsbyggande

Innehåll 1.

Återförena
Sverige2 2.

De
förlorade åren3 2.1

Sverige
har halkat efter -- negativ tillväxt3 2.2

Tvåsiffrig
arbetslöshet8 2.3

Växande
offentliga underskott9 3.

Orsakerna
till den ekonomiska krisen14 4.

Regeringens
finansplan20 5.

Det
ekonomiska läget23 5.1

Den
internationella bilden23 5.2

Den
svenska ekonomin24 6.

Vårt
alternativ25 7.

En
politik för ökad tillväxt29 7.1

En
djärvare penningpolitik29 7.2

Öka
investeringarna31 7.3

En
ny näringspolitik33 8.

Minskad
arbetslöshet35 9.

Rättvis
fördelning38 9.1

En
rättvis
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)