Framtidens polis

Motion 2005/06:Ju507 av Johan Linander m.fl. (c)

av Johan Linander m.fl. (c)
[1]

Polisförbundet, Pressrapport 13 oktober 2004, 1517 poliser om morgondagens polisroll.

[2]

Personuppklarade brott är den gemensamma benämningen på de brott för vilka beslutats om åtal, utfärdats strafföreläggande eller meddelats åtalsunderlåtelse. Personuppklaring innebär att en person har bundits till brottet. Personen har vid avslutad utredning bedömts som skäligen misstänkt, men ännu inte lagförts.

[3]

Polisförbundet, Pressrapport 13 oktober 2004, 1517 poliser om morgondagens polisroll.

[4]

Stefan Holgersson, Yrke: Polis, Linköping 2005.

[5]

Ds 2004:34 Strukturella brister inom polisen.

[6]

Ds 2004:34 Strukturella brister inom polisen.

[7]

DN 2005-08-30.

[8]

DN 2005-08-30.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)