Från monopol och beroende till mångfald och välfärd

Motion 2001/02:So358 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2001/02:So358

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Från monopol och beroende till mångfald och välfärd

1 Sammanfattning

Trots världens högsta skatter finns det stora brister i den svenska välfärden. Vårdköer, socialt och ekonomiskt utanförskap och bristande samordning mellan olika ansvarsområden är allt fler människors vardag i socialdemokraternas Sverige.

De uppgifter som sköts av den offentliga sektorn har med tiden blivit allt flera. Men den stat, landsting eller den kommun som tar på sig allt för många uppgifter riskerar till slut att misslyckas med dem alla. Det offentliga måste koncentrera insatserna på det som ingen annan i samhället kan eller bör göra. Det handlar t.ex. om att alla – oavsett inkomst och hälsotillstånd – skall ha rätt till god vård och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (5)