Frihet och utveckling i världen

Motion 2015/16:2971 av Karin Enström m.fl. (M)

av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2015/16:2971

av Karin Enström m.fl. (M)

Frihet och utveckling i världen

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inriktningen av utrikespolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning – Sverige tar ansvar i en orolig värld, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 2.1 Våra värderingar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 2.2 Värnandet av de mänskliga fri- och rättigheterna och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 2.3 Ökad frihet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-07 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)
Behandlas i betänkande (16)