Friktionsdäcksanvändandet sommartid

Motion 2012/13:T352 av Lars Beckman och Ulf Berg (M)

av Lars Beckman och Ulf Berg (M)
M1330

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av lämplighetsgraden av att använda friktionsdäck sommartid.

Motivering

Allt fler kommuner planerar dubbdäcksförbud och ett arbete pågår för att regeringen ska tillåta avgifter för dubbdäck. En konsekvens av detta blir att fler bilister väljer att köra med dubbfria däck, även kallade friktionsdäck eller allround-däck, året runt för att slippa byta däck inför varje sommar och vinter. Det kan leda till försämrad trafiksäkerhet. Siffror från Trafikverket visar att det på vinterväglag är över 40 procent större risk att förolyckas i en trafikolycka med friktionsdäck jämfört med dubbdäck. Friktionsdäck försämrar trafiksäkerheten även på sommaren. Tester visar att bromssträckan blir upp till 50 procent längre med friktionsdäck, jämfört med sommardäck.

Andra tester har visat att det är lika farligt att köra med friktionsdäck sommartid som att köra med sommardäck på vintern. Gummit är för mjukt för sommarvägen och viker sig mot underlaget.

På sommaren ger friktionsdäcken sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanövrering än vad sommardäck gör. Användandet av friktionsdäck blir allt vanligare, trots att dess gummiblandning inte alls är anpassad för sommarbruk. Det finns därför behov av att göra en översyn av användandet av friktionsdäck sommartid och om det anses lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt likaväl som de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett minskat användande av dubbdäck.

Stockholm den 26 september 2012

Lars Beckman (M)

Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)