Full sysselsättning

Motion 1993/94:A254 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

1993/94:A254

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Full sysselsättning

Innehållsförteckning 1.

Inledning
och sammanfattning av förslagen2 2.

Massarbetslöshet3 3.

Regeringens
misslyckande4 4.

Åter
till full sysselsättning7 5.

Investeringar8 6.

Utbildning
och kultur12 7.

Återupprätta
arbetsmarknadspolitiken12 8.

Det
goda arbetet18 9.

Jämställdhet
i arbetslivet22 10.

Arbetslöshetsförsäkringen26

Hemställan28

Bilagor31

1.
Inledning och sammanfattning av förslagen 90
000 fler jobb under nästa år. Det blir resultatet av de
förslag om att bekämpa arbetslösheten som vi
socialdemokrater nu lägger fram. Genom att också drygt
30 000 personer fler får utbildning kan den öppna
arbetslösheten nästa år pressas ned till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (90)