Fullmäktige på måndagar

Motion 2015/16:1449 av Johan Nissinen (SD)

av Johan Nissinen (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att harmonisera Sveriges kommunfullmäktigesammanträden till måndagar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag sitter flera riksdagsledamöter som ledamöter i kommunfullmäktige runt om i landet. Kommunerna har olika dagar i veckan för när fullmäktigesammanträdena äger rum. Detta medför att vissa riksdagsledamöter får avsäga sig sina platser i kommunerna då de inte har möjlighet att närvara på sammanträdena. När riksdagsledamöterna sitter kvar i sina kommunfullmäktige behåller de närheten till väljarna och hur det fungerar på lokal nivå. Det bör därför eftersträvas att så många riksdagsledamöter som möjligt sitter i kommunfullmäktige på sina hemorter. En harmonisering av Sveriges samtliga kommunfullmäktigesammanträden till måndagar skulle innebära att fler riksdagsledamöter skulle ha möjlighet att sitta kvar i kommunfullmäktige.

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)