Fysiska kontroller i skatteupplag

Motion 2011/12:Sk369 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
M395

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Tullverket befogenhet att göra fysiska kontroller i skatteupplag.

Motivering

Idag använder kända grova kriminella grupper företag med tillstånd att inneha skatteupplag för att på ett illegalt sätt föra in tobak till Sverige.

Brottsupplägget är att cigaretter som är tillverkade enligt svenska regler säljs vidare från grossist till detaljist till ett pris som inte är tillräckligt för att kunna erlägga korrekt tobaksskatt och samtidigt göra en vinst. Brottsvinningen blir i dessa fall att ingen tobaksskatt erläggs.

Efter det att de första cigaretterna har sålts vidare till detaljist har bolaget som köpte in cigaretterna upp till 72 dagar på sig att redovisa punktskatt och andra avgifter till Skatteverket. Istället för att betala punktskatt eller andra avgifter försätts företaget i konkurs. Brottet blir därmed fullbordat efter att cigaretterna sålts vidare både till detaljist och till konsument. Då tobaksskatten 2010 utgör 1,29 kronor per cigarett blir vinstmarginalerna stora om tobaksskatten inte betalas.

Skatteverket har idag befogenhet att genomföra kontroller av skatteupplag. Det sker dock endast papperskontroller och inga fysiska kontroller. Mycket pekar på att illegal handel med tobaksprodukter, såsom cigaretter, främst sker genom skatteupplag.

Det bör övervägas om inte Tullverket kan behöva utökade befogenheter för att kunna bekämpa detta problem. Jag föreslår därför att det bör övervägas om inte Tullverket ska få befogenhet att kontrollera skatteupplag, och därigenom få möjlighet att avgöra om den faktiska mängden varor stämmer med den redovisade och att lagerboken är korrekt.

Får Tullverket dessa ökade möjligheter att kontrollera skatteupplag, kommer det att sätta en högre tröskel för illegal handel. Samtidigt uppnås en preventiv effekt då det inblandade företaget blir medvetet om att det kan kontrolleras.

Stockholm den 29 september 2011

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)