Gamla Teatern i Eskilstuna

Motion 1992/93:Kr301 av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)

av Reynoldh Furustrand och Alf Egnerfors (s)
Gamla Teatern i Eskilstuna är en teaterlada från 1830.
Teatern är den enda i dag bevarade teaterlokalen av sitt
slag. Det är en mycket primitiv teater, inrättad i ett magasin
och använd som teater mellan åren 1830 och 1850. Det var
under den tiden då teater på svenska på allvar etablerade
sig som resande teatersällskap i landsorten.
Ladan har bevarats till vår tid tack vare att den hela tiden
fungerat som magasin. Som teater återinvigdes ladan 1989
efter en försiktig renovering. Eskilstuna kommun stod för
den yttre upprustningen och Idé-Teaterns medlemmar
ansvarade för den inre renoveringen med bl.a.
återskapandet av teaterlokalen.
Sedan 1989 bedriver Idé-Teatern verksamhet på Gamla
Teatern under sommarsäsongen. Flera kvällar i veckan
spelas här teater och musikföreställningar med
professionella artister såväl som lokala amatörer.
Idé-Teaterensemblen har arbetat fram några för huset
och miljön tidstypiska föreställningar. Verksamheten har
blivit mycket populär och det finns ett stort stöd i Eskilstuna
för Gamla Teatern.
Ett alltmer ökande intresse har också visats från andra
delar av landet av teatergrupper, publik, skådespelare,
teaterhistoriker, forskare och politiker.
Förra året besökte bl.a. kulturminister Birgit Friggebo
Eskilstuna och medlemmar ur Idé-Teaterensemblen
uttryckte därvid stort intresse för Gamla Teaterns
verksamhet.
Verksamheten har hittills visat på möjligheterna med
Gamla Teatern. Den unika miljön är inspirerande både för
publiken och scenkonstnärerna. Den stora teaterhistoriska
kunskapen och framför allt ett unikt
dokumentationsmaterial som finns inom Idé-Teatern
motiverar en vidareutveckling av verksamheten.
Det finns planer och tankar på att göra Gamla Teatern
till ett nationellt centrum för studier av landsortens
teaterhistoria. Denna verksamhet skulle bl.a. med hjälp
från statens sida kunna indelas i tre samverkande delar.
1. Föreställningsverksamhet.
2. Museum och dokumentationscentrum.
3. Kursverksamhet i syfte att söka rötterna i den svenska
teaterhistorien och vidga kunskaperna om äldre tiders
teater både skådespelarmässigt och litterärt.
Till verksamheten skall också fogas temautställningar
och föreläsningar med möjligheter till specialarrangemang
för allmänheten, amatörteatergrupper och inte minst
skolungdom som en viktig del i historie- och
samhällsorienterande undervisning.
I jämförelse med kontinenten har Sverige en mycket
kort teaterhistoria. Teater på svenska är bara drygt 200 år
gammal i vårt land. Det är viktigt för svenska teaterarbetare
och övriga intresserade att söka den svenska teaterns rötter
och lära sig mer om vårt teaterarv samt att utveckla
teaterverksamheten, inte minst
landsortsteaterverksamheten.
En sådan här kortfattad redovisning av olika aktiviteter,
breddning av verksamheter, skulle också möjliggöra flera
finansieringsvägar, där ökat statligt stöd är en viktig del.
Dessa olika sammankopplade finansieringsformer är
avgörande om verksamheten över huvud taget skall kunna
överleva.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ökade möjligheter för
utvecklandet av Gamla Teatern i Eskilstuna till ett
nationellt landsortsteatercentrum.

Stockholm den 25 januari 1993

Reynoldh Furustrand (s)

Alf Egnerfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)