Ge makten åt tullen att stoppa stöldgodset vid svenska gränser

Motion 2017/18:1295 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)

av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tullens möjligheter att mera effektivt bekämpa brottsligheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Världen har blivit mer globaliserad, och så även brottsligheten. Det finns i dag i Sverige kriminella ligor som begår brott i Sverige och tar med sig stöldgodset utomlands. Det är därför mer än rimligt att ge tullen de juridiska verktygen som möjliggör för dem att gripa och beslagta stöldgods i väntan på att polisen anländer till platsen.

Under år 2016 polisanmäldes 22 000 bostadsinbrott. Bostadsinbrott uppfattas som mycket kränkande och får allvarliga konsekvenser för människors trygghet. Under år 2016 polisanmäldes 2 572 stulna båtmotorer i Sverige. Detta är en ökning av stulna båtmotorer med 11 procent jämfört med år 2015, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). Exempelvis finns det uppskattningar som visar på att uppemot 70 procent av alla stulna båtmotorer i Sverige försvinner utomlands. Det handlar dock inte enbart om båtmotorer, utan även borrmaskiner, motorsågar och entreprenadmaskiner. Årligen transporteras det stöldgods ut ur landet av mycket stora värden.

Tullverket har en viktig uppgift när det gäller samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.

I nyheterna kan vi läsa om att tullen tvingas släppa igenom misstänkt stöldgods på väg utomlands för att polisen inte hade resurser att komma. Detta beror på att tullen saknar de juridiska befogenheterna att beslagta gods eller frihetsberöva den misstänkta personen i väntan på polisens ankomst. Det ingår inte heller i tullens uppgift att förhindra utförsel av stöldgods från Sverige. Orsaken till det är att det idag inte är en brottslig handling att föra ut stöldgods ur landet. Så ska det inte vara.

Sverige behöver en effektiv brottsbekämpning och då rimmar det illa att tullen skall stå och titta på när stöldgods transporteras ut ur landet. Det är därför nödvändigt att ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods som är på väg ut ur landet.

Vi måste förändra lagstiftning så att tullen har möjligheter att effektivt delta i brottsbekämpningen och stoppa stöldgods vid Sveriges gränser. Vi borde också kriminalisera utförandet av stöldgods som brottslig handling.

Lars-Arne Staxäng (M)

Mikael Cederbratt (M)

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)