Ge mer makt till kvinnorna inom biståndspolitiken

Motion 2013/14:U261 av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)
FP0122

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge mer makt åt kvinnorna inom biståndspolitiken.

Motivering

Var tredje kvinna blir misshandlad fysiskt eller sexuellt ute i världen. Ett av många skäl till att kvinnor inte kan frigöra sig från destruktiva relationer och förhållanden är kvinnors brist på ägande.

Insatserna för att hjälpa kvinnor i fattiga länder bör öka väsentligt. Varannan biståndskrona bör gå till jämställdhetsarbete. Forskning har visat att kvinnors utbildning bidrar starkt till politisk, ekonomisk och social utveckling i ett land. I detta arbete bör rätten till utbildning, till ett säkrat ägande, en säker reproduktiv hälsa samt minskad barnadödlighet stå högt på agendan.

Världens biståndspolitik har så här långt misslyckats med att involvera kvinnor. 70 % av världens fattiga är kvinnor. Mödradödligheten är det millenniemål som misslyckats mest.

Sverige med sin breda och långa biståndspolitiska erfarenhet av jämställdhet bör ta ledningen för att ge mer makt åt kvinnorna. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 25 september 2013

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)