Ge tullen befogenhet att stoppa stöldgods

Motion 2017/18:1040 av Erik Andersson m.fl. (M)

av Erik Andersson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Tullverkets uppdrag vad gäller kontroll av varor från Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Upplevelsen av att råka ut för ett inbrott i bostaden kan ge obehag och otrygghet i flera år. Det är viktigt med ett förebyggande arbete, men även att fler bostadsinbrott klaras upp. I fjol anmäldes omkring 22 800 inbrott och andelen uppklarade fall var så låg som 4 procent. Att råka ut för ett inbrott är en allvarlig kränkning av hemfriden.

I dag har en tulltjänsteman inte någon befogenhet att hindra en person eller stoppa ett fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. Det krävs att tullen tillkallar polis för att hindra att stöldgodset smugglas ut. 

I lagen om Tullverkets befogenheter vid inre gräns (1996:701), saknas befogenhet att kontrollera och hindra stöldgods som är på väg att lämna Sverige. Det handlar om föremål som stöldgods från inbrott, antika föremål från vårt kulturarv. Utöver stöldgods, kan det även handla om till exempel utförsel av miljöfarliga varor samt avfall.

Den begränsningen av Tullverkets befogenheter skedde i samband med EU-inträdet. Utgångspunkten var att det skulle kompenseras av internationellt samarbete, underrättelsearbete och inrikes polisiär verksamhet samt av kontroll vid EU:s yttre gränser. Så har inte fullt ut skett.

Det vore logiskt att Tullverket får liknande befogenheter på utförsel som vid införsel av varor till Sverige. Regeringen bör därför se över hur Tullverkets uppdrag vad gäller kontroll av utförsel av varor från Sverige kan förbättras.

Erik Andersson (M)

Maria Plass (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)