Gemensam klädsel

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av gemensam klädsel under skoltid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En del länder har så kallad skoluniform i olika utföranden och med olika lösningar på finansiering. Det finns både fördelar och nackdelar med en gemensam klädsel under skoltid. Att en gemensam skolklädsel skulle lösa problemet med mobbning som genom ett trollslag tror inte vi Sverigedemokrater på. Däremot kommer en gemensam klädsel öka säkerheten på de skolor som inför det samt öka känslan av gemenskap i skolan. En gemensam klädsel är också att betrakta som arbetsklädsel, en signal om att under skoltid kommer skolarbetet i första hand.

Sverigedemokraterna vill införa en frivillig rätt för enskilda friskolor och kommunala skolor att själva besluta om eventuell gemensam klädsel för alla elever på skolan. Kostnaden för klädseln står antingen kommunen för genom kommunalt beslut, eller också står skolan eller föräldrarna för dem. Det är tveksamt om nuvarande lagstiftning medger gemensam klädsel betald av föräldrarna. Vi vill därför justera lagstiftningen i enlighet med detta förslag.

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)