med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

Motion 2012/13:U5 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

av Bodil Ceballos m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2012/13:U5

av Bodil Ceballos m.fl. (MP)

med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

MP007

1 Sammanfattning

Sveriges politik för global utveckling (PGU) är, i och med nästa år, inne på sitt andra decennium. Politiken har en stadig grund i riksdagens breda stöd, den har engagerat en bredd av svenska aktörer till samtal om utvecklingens hinder och drivkrafter och den har rönt uppskattning långt över Sveriges gränser, genom omnämnande i OECD/Dac och genom att vara en förebild för EU:s motsvarighet: Policy Coherence for Development (PCD). PGU ska säkerställa en samstämmighet i svensk politik. Beslut inom alla politikområden ska genomsyras av fattiga människors
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16
Yrkanden (12)