Genusutbildning i rättsväsendet

Motion 2005/06:Ju554 av Veronica Palm (s)

av Veronica Palm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genusutbildning i rättsväsendet.

Motivering

Trots att de allra flesta våldtäkter aldrig anmäls till polisen är det enbart en tiondel av alla polisanmälda våldtäkter som går till åtal. Man kan också se att de flesta förövare som blir fällda, inte blir fällda för våldtäkt utan för sexuellt utnyttjande.

Vi lever fortfarande i ett samhälle där kvinnor som grupp är underordnade män som grupp. Ett exempel på en förtryckande struktur är den lagstiftning och den blindhet som finns kring kvinnors rättsosäkerhet. Det handlar till stor del om annat än lagtekniska problem. Ett större problem är juristers (och andra inom rättsväsendet) syn på kvinnor respektive män. Fokus ligger alltid på kvinnan. Vart var hon på väg när våldtäkten ägde rum? Vad hade hon på sig? Hade hon druckit? Har hon haft gruppsex någon gång? Har hon haft många olika sexuella partner osv.? För att bli trodd måste man egentligen ha ordentliga fysiska skador, varit på väg till eller från jobbet, vara högutbildad, vara gift och ha familj. Är man ung, utan en fast partner, på väg hem från krogen och har druckit några öl gör att man har en mycket sämre chans att få se sitt fall leda till åtal och fällande dom. Detta är ett tydligt tecken på att man inte lägger något ansvar på män. Om hon var kraftigt berusad, varför hade du sex med henne? Frågade du henne om hon ville ha sex? Betyder det att en kvinna vill ha sex om hon kysser dig? Kan det vara så att hon ville hångla med dig, men ändå inte ville ha samlag? Hon var ju passiv, förstod du inte att hon inte ville ha sex?

När man analyserar domar i fall som rör våldtäkter och/eller sexuellt utnyttjande blir det tydligt att attityderna gentemot kvinnor är ett större problem än lagstiftningen. Därför måste poliser, jurister och andra som berörs av detta utbildas i genusvetenskap, så att vi får ett rättsväsende där kvinnor inte bemöts med misstro. Jag anser att poliser, jurister och andra som arbetar inom rättsväsendet ska utbildas, så att de attityder som ofta gör att kvinnor inte bedöms som trovärdiga ska försvinna.

Stockholm den 26 september 2005

Veronica Palm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)