Global solidaritet

Motion 2002/03:U294 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2002/03:U294

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Global solidaritet

1 Sammanfattning

Folkpartiet liberalerna föreslår i denna motion stora och kraftfulla satsningar för Sveriges arbete med att bekämpa fattigdom och förtryck runt om i världen. Vi återkommer våren 2003, i samband med propositionen med anledning av Globkomutredningens betänkande, med en mer genomarbetad analys och förslag.

Huvudinslagen i denna motion är följande:

Frihandeln bör öka. Sverige bör, inom EU, än mer intensivt driva på för att den inre marknaden öppnas för u-ländernas produkter. En avveckling av 70 % av jordbrukssubventionerna och en snabb avveckling av olika typer av hinder vid gränserna skall erbjudas. Om andra länder gör liknande medgivanden i frihandelsvänlig riktning,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (23)