Global utveckling, solidaritet och förvaltarskap

Motion 2005/06:U349 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Var femte sekund smittas någon i världen av hiv. Hiv/aids ödelägger hela ekonomier och samhällen. Kristdemokraterna menar att anslagen till hiv/aids-bekämpning måste få ökad prioritet. Vi ökar därför anslaget till hiv/aids-bekämpning och skydd mot smittsamma sjukdomar med totalt 300 miljoner kronor, utöver regeringen.

OECD:s biståndsorgan DAC menar att Sverige måste koncentrera biståndet till färre länder. Först då går det att göra riktigt betydelsefulla insatser. Kristdemokraterna delar denna uppfattning. Därför kraftsamlar vi resurser till Afrika. Totalt vill vi öka biståndet till Afrika med 305 miljoner kronor. Det främsta syftet med denna prioritering är att intensifiera kampen mot den extrema fattigdomen. Varje timme dör mer än 1 200 barn till följd av extrem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (28)