Gör det lagligt att använda självkörande fordon i Sverige

Motion 2018/19:1548 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och återkomma till riksdagen med nödvändiga förslag till lagändringar för att göra det möjligt att använda självstyrande och självkörande fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Transporter är som ett blodomlopp i ekonomin. För att våra liv ska fungera behöver vi transporter till och från arbete eller studier, semesterresor eller en resa för att hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med en bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går nu oerhört fort framåt. Forskare, utvecklingsingenjörer och andra arbetar med kraft för att bidra till hållbara transporter. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till hållbara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken.

Sverige ligger i framkant av fordonsutvecklingen, med Göteborg som det tydligaste exemplet. Bland många satsningar finns de som rör spännande områden som utvecklingen av autonoma eller självstyrande fordon. Inom projektet Drive Me kommer ett 100-tal familjer få möjlighet att på riktigt och i det vardagliga livet testa och använda självstyrande bilar i Göteborg.

Fram till ganska nyligen var det förbjudet att överhuvudtaget använda självkörande fordon i vanlig trafik i Sverige. Det har nu getts möjligheter att genomföra försöksverksamhet såsom ska ske inom ramen för Drive Me. Det är klokt. Dock kvarstår frågan hur användningen av självstyrande och självkörande fordon ska regleras när utvecklingen går från försöks- och forskningsverksamhet till kommersiella produkter på marknaden. Exempelvis finns en diskussion och ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de autonoma fordonens behov av kameror och å andra sidan integritet. Detta behöver lösas ut. I annat fall kommer utvecklingen av dessa moderna fordon förläggas i andra länder. Dessutom kommer i så fall lösningar och standarder att utvecklas som Sverige kommer att behöva anpassa sig till. Det är klokare att Sverige deltar genom att ta vara på alla nya möjligheter som öppnas. Regeringen bör därför skyndsamt utreda och återkomma till riksdagen med förslag på hur vi kan få en lagstiftning som möjliggör användning av olika former av autonoma fordon i vanlig trafik.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)