Granskningen av svenska högskolor

Motion 2017/18:2995 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta Universitetskanslersämbetet överta granskningen av svenska högskolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att kunna säkra Sveriges konkurrenskraft är hög kvalitet i vår högre utbildning helt central. Tyvärr har detta inte varit en tillräckligt prioriterad fråga för regeringen vars politiska linje är att universiteten och högskolorna ska återgå till att i huvudsak granska sig själva. Regeringens linje innebär att man tar ett steg tillbaka till urvattnade och partiska granskningar och utvärderingar som inte leder till kvalitetssäkring eller nytänkande. Ingen aktör ska granska sig själv. Det är i grunden ett feltänk som inte gynnar någon.

Därtill har regeringen märkligt nog även sagt nej till OECD:s inbjudan om att Sverige ska vara med i organisationens omfattande kvalitetsgranskning av högre utbildning. Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, menade redan i december 2015 att regeringens nya förslag är brett förankrat och framtaget i samråd med företrädare för såväl universitet och högskolor, som studenter och arbetsliv. Men kritiken mot förslaget har varit omfattande från såväl studenter, lärare och studentkårer.

För att säkerställa en trovärdig och oberoende granskning av svenska universitet och högskolor krävs det därför att Universitetskanslersämbetet får större ansvar och möjlighet att ta ett helhetsgrepp för att säkra kvaliteten på våra lärosäten. Det bör därmed göras ett omtag i synen på hur våra lärosäten granskas med syfte att stärka Universitetskanslersämbetets möjligheter att göra självständiga granskningar och kontroller av samtliga lärosäten. Att fortsatt överlämna detta ansvar till högskolorna vore oansvarigt, kortsiktigt och kontraproduktivt.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)