med anledning av prop. 2013/14:188 Gymnasieingenjörsutbildning för konkurrenskraft och tillväxt

Motion 2013/14:Ub8 av Jabar Amin (MP)

av Jabar Amin (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gymnasieingenjörsutbildningens relation till yrkeshögskolan inte är tillräckligt utredd.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det krävs konsekvensändringar i regelverket för kommunal vuxenutbildning för att möjliggöra för kommuner att anordna utbildningen också inom komvux.

Motivering

Miljöpartiet är i grunden positivt till införandet av ett fjärde år på gymnasiet när det gäller ingenjörsutbildning. Det är emellertid osäkert på vilken nivå utbildningen egentligen ska höra hemma. Ska den ses som gymnasial utbildning eller eftergymnasial utbildning?

I regeringens förslag ska det fjärde året ses som gymnasial utbildning, men den är i sin natur eftergymnasial. Inom övriga EU ligger motsvarande utbildning inom ramen för yrkeshögskolan. Utbildningens relation till yrkeshögskolan är inte tillräckligt utredd. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

När utbildningen nu blir gymnasial krävs det konsekvensändringar i regelverket för kommunal vuxenutbildning för att möjliggöra för kommuner att anordna motsvarande utbildning också inom komvux. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 2 april 2014

Jabar Amin (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-02 Bordläggning: 2014-04-03 Hänvisning: 2014-04-04
Yrkanden (2)