Gymnasieskola med kvalitet

Motion 2002/03:Ub244 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Sammanfattning

Grundskolan ska lägga grunden – avskaffa det individuella programmet och förkunskaperna till gymnasieskolan ska bibehållas.

Mer valfrihet i gymnasiet – tvinga inte alla elever att läsa till högskole­kompetens.

Starta försök med examinationer som genomförs av lärare på andra skolor eller statliga inspektorer.

Öka läraryrkets status genom lärarlegitimation, karriärtjänster, lektorat och högre lön.

Inför en internationellt jämförbar studentexamen som ska vara inträdesbiljett till högre studier.

Dessutom ska en lärlingsutbildning med lärlingsexamen och en yrkesutbildning med yrkesexamen införas.

Kraftfulla åtgärder mot skolket.

Alla elever ska ha tillgång till dator och en elektronisk postadress.

Starta entreprenörsutbildning på gymnasiet.

Inrätta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)