Gymnasieskolan

Motion 1997/98:Ub247 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1997/98:Ub247

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Gymnasieskolan

Innehållsförteckning

1. Reformeringen av gymnasieskolan  

1.1 Inledning  

1.2 Den nya gymnasieskolan  

1.3 Reform i fel ordning – regeringen förtjänar kritik  

1.4 Vad gör regeringen?  

2. Prioritera kvalitet och valfrihet  

2.1 Ställ större krav på grundskolan  

2.2 Gymnasieskolan måste bli bättre  

2.3 En modern gymnasieexamen  

2.4 Inför fler betygssteg  

2.5 Bättre möjligheter att pröva betyg  

2.6 Inför ett kvalitetsinstitut  

2.7 Se över programstrukturen  

2.8 Avskaffa timplanen  

2.9 Begränsa antalet kärnämnen  

2.10 Alternativa kurser i kärnämnena  

2.11 Fler fristående gymnasieskolor  

2.12 Huvudmannaskap  

2.13 Godkända lokala grenar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)