Halki teologiska seminarium

Motion 2016/17:2854 av Tuve Skånberg (KD)

av Tuve Skånberg (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att den turkiska regeringen medger att den ortodoxa kyrkan återöppnar Halki teologiska seminarium, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

En av Prinsöarna utanför Istanbul heter Heybeliyada eller, på grekiska, Halki. På denna ös högsta topp finns sedan 800-talet ett ortodoxt kloster. Klostrets bibliotek grundades av patriarken Metrophanes III, som verkade i klostret mellan 1565 och 1580. Biblioteket fick då bland annat 300 mycket sällsynta gamla manuskript att förvalta. Sedan starten på 1500-talet har biblioteket successivt vuxit så att det idag är ett forskningsbibliotek, av stor betydelse för forskning inom den ortodoxa kyrkan.

Halki teologiska seminarium ägs av det ekumeniska patriarkatet i Istanbul, och inledde sin verksamhet 1644, och har fostrat präster och teologer främst för Konstantinopels ortodoxa kyrka. Klostret och seminariet återupprättades efter ett antal års uppehåll på nytt år 1844. Halki teologiska seminarium fick verka ända fram till 1971, då det stängdes av de turkiska myndigheterna. Trots många ihärdiga försök och internationell påtryckning, har staten inte tillåtit att seminariet återupptar sin verksamhet.

Den ortodoxa kyrkan genom sitt överhuvud, patriarken Bartolomeos av Konstantinopel, har upprepade gången vädjat till den turkiska regeringen att få återöppna seminariet på Halki, utan resultat.

Vid ett besök på Halki teologiska seminarium med dess forskningsbibliotek sommaren 2016 kunde jag på ort och ställe konstatera att ändamålsenliga lokaler för undervisning och boende för mer än hundra präststuderande finns redo på Halki, att forskningsbiblioteket är väl ordnat, med datoriserad registrering av de många tusen bokverken, att ett antal forskare redan finns på plats, tillsammans med ekonomipersonal och klostrets munkar. Halki teologiska seminarium kan öppnas med en veckas varsel – men den turkiska regeringen tillåter inte det. Det är i strid med religionsfrihet och rätten för religiösa minoriteter att själva få utbilda sin personal.  Sveriges riksdag och regering bör aktivt medverka till att den turkiska regeringen medger att den ortodoxa kyrkan får återöppna Halki teologiska seminarium.

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)