Hälsokonto

Motion 2014/15:584 av Helena Bouveng (M)

av Helena Bouveng (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hälsokonton.

Motivering

Olika former av friskvård har blivit ett allt viktigare inslag i vardagslivet. Det är positivt och bidrar till att vi håller oss friska längre, orkar mer och mår bättre. Vårt välbefinnande ökar om vi får möjlighet att vara ute i frisk luft kombinerat med att vi rör på oss. Drivkraften för att vi ska röra på oss är olika för alla människor, och ska inte vara något som politiker eller verk av olika slag ska avgöra.

Att ha god hälsa handlar i mångt och mycket om att kunna ta eget ansvar för sin hälsa och välbefinnande. Det fria valet av idrott och friskvård är oerhört väsentligt om varaktighet och kontinuitet ska uppnås. Makten över egen träning är grundläggande. Arbetsgivare kan idag ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter.

Stora grupper människor i dagens samhälle har dock ingen möjlighet att få friskvårdsbidrag, nämligen de som inte har arbetsgivare, såsom studenter, pensionärer, arbetslösa och de som arbetar för arbetsgivare som inte vill bidra med friskvårdsbelopp, och de står utanför dagens system.

För den som är arbetslös kan rutiner och fysisk aktivitet vara än viktigare än för dem som arbetar, men arbetslösa har idag ingen möjlighet att få ta del av dagens friskvårdsbidrag, vilket är problematiskt, eftersom det kanske är de som skulle ha störst behållning av det. Idrotten har som störst betydelse när man har det tufft i livet, då kan idrott och gemenskap fungera som en livboj.

Det vore önskvärt att öka valfriheten för människor och vad som passar den enskilda människan bäst utifrån hans eller hennes hälsotillstånd och därför se över möjligheten att eventuellt koppla ett skatteavdrag för idrott och hälsa till det personliga hälsokontot, som nu är infört. Med en sådan lösning skulle egenmakten och det egna ansvaret för vars och ens hälsa öka, samtidigt som diskrimineringen av idrottsformer som golf och ridning försvinner.

Därför bör regeringen se över dagens modell med friskvårdsbidrag och se över möjligheten att ersätta den med ett individuellt avdrag kopplat till hälsokontot.

.

Helena Bouveng (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-06 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)