Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Utgiftsområde 9

Motion 2003/04:So640 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:So640

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Hälsovård, sjukvård och social omsorg, Utgiftsområde 9

1 Sammanfattning

Hälso- och sjukvården måste utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Hälso- och sjukvården ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården och omsorgen måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov. För att skapa och upprätthålla hälsa och livskvalitet måste alla dessa behov tillgodoses.

Kristdemokraterna har under många år stridit för att hälso- och sjukvården ska sättas i första rummet vid fördelningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (34)