Handledare för övningskörning

Motion 2009/10:T476 av Patrik Forslund (m)

av Patrik Forslund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att handledare för övningskörning inte ska behöva gå mer än en handledarutbildning.

Motivering

Idag måste föräldrar till barn som övningskör genomgå en utbildning för att få vara handledare. Denna kurs måste man gå tillsammans med varje enskild elev, vilket innebär att en person som vill vara handledare till flera personer måste gå utbildningen flera gånger. Visserligen kan man som handledare gå på utbildningen med upp till fyra elever samtidigt, men om man exempelvis är förälder till två eller fler barn i olika åldrar, måste man gå utbildningen flera gånger inom loppet av några år bara för att kunna övningsköra med allihopa. Ett mer rimligt system vore att en handledareutbildning är giltig en viss period och att man under denna period inte behöver gå en ny utbildning för att fungera som handledare, utan att enbart den blivande eleven behöver gå utbildningen. Detta skulle minska krånglet avsevärt för exempelvis föräldrar som vill hjälpa sina barn att genomgå körkortsutbildning.

Stockholm den 30 september 2009

Patrik Forslund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06
Yrkanden (1)