Handledarutbildning inför övningskörning

Motion 2009/10:T428 av Thomas Bodström (s)

av Thomas Bodström (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handledarutbildning för övningskörning.

Motivering

Den som vill agera handledare vid övningskörning måste sedan den 1 januari 2006 genomgå en obligatorisk introduktionskurs för privat övningskörning. I introduktionskursen ska handledaren och den som ska övningsköra (eleven) delta.

Det är bra att personer som ska fungera som handledare får en utbildning. Det säkerställer de grundläggande kraven för en trafiksäker privat övningskörning.

Ofta är det föräldrar som övningskör med sina barn. Som regelverket idag är utformat krävs att föräldern genomgår samma obligatoriska introduktionskurs med varje barn som ska övningsköra. Regeringen bör se över möjligheterna att förändra reglerna, och justera dessa så att en handledare ska behöva genomgå introduktionskursen endast en gång.

Stockholm den 1 oktober 2009

Thomas Bodström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)