Handledarutbildning

Motion 2009/10:T367 av Peter Jeppsson m.fl. (s)

av Peter Jeppsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av reglerna för handledarutbildningen för körkort.

Motivering

I och med att körkortsutbildning i en bilskola blir allt dyrare, väljer många att övningsköra privat. Den som övningskör privat måste ha en handledare. Handledare och elev måste genomgå en introduktionsutbildning tillsammans. Om en handledare har fler elever måste han eller hon genomgå utbildningen med var och en av eleverna.

Utbildningen är viktig för att säkerställa säkerheten i trafiken, men att man måste gå en kurs för varje barn som man ska handleda verkar orimligt. Om man exempelvis har syskon födda med ett års mellanrum krävs det en ny utbildningsomgång för varje barn. I nya familjebildningar kan det vara upp till fyra barn som ska ha körkortsutbildning inom en relativt kort tidsrymd. I ett sådant fall skulle det handla om totalt fyra vuxna och ett barn som måste delta vid samma utbildningstillfälle. Kan inte någon av de vuxna delta samtidigt med de övriga krävs det ytterligare utbildningstillfällen.

Detta är onödigt byråkratiskt och drabbar dessutom ekonomiskt utsatta grupper hårt.

Det behövs en översyn av handledarutbildningen så att utbildningen exempelvis är giltig under en tvåårsperiod.

Stockholm den 1 oktober 2009

Peter Jeppsson (s)

Jan Björkman (s)

Kerstin Haglö (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)