Handlingsprogram för suicidprevention

Motion 2007/08:So328 av Christer Winbäck (fp)

av Christer Winbäck (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att upprätta ett handlingsprogram för suicidprevention.

Motivering

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 19 och 44 år och den näst vanligaste för flickor och kvinnor upp till 45 år. 2001 tog 1 552 människor i Sverige sina liv. Det är tre gånger så många som samma år dog i trafiken.

Trots detta satsas endast en bråkdel av de pengar som anslås för minskad trafikdöd till suicidprevention.

Internationella Världsdagen för Suicidprevention uppmärksammas varje år med tända ljus på många ställen i vårt land. Samtidigt kan uppmärksammas att Sverige fortfarande saknar ett handlingsprogram för förebyggande av självmord, något som WHO rekommenderat sedan 1992 och bl.a. Danmark och Norge redan har.

Det kan vara svårt för omgivningen att upptäcka när en människa går i självmordstankar, men ett handlingsprogram syftar till kunskap och kompetens samt rekommendationer och åtgärdsplaner kring förebyggande insatser och information kring den svåra problematik som ämnet utgör. En handlingsplan skall syfta till en nollvision – inga fler självmord.

En handlingsplan kan bli ett stort stöd för anhöriga och personal i skola och arbetsliv.

Hela samhället bör engageras för att minska och förebygga suicid. Regeringen bör snarast ansvara för framtagandet av en sådan handlingsplan.

Stockholm den 28 september 2007

Christer Winbäck (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)