Hastighetsbegränsning utanför förskolor

Motion 2011/12:T384 av Anna Wallén (S)

av Anna Wallén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att begränsa hastigheten utanför alla förskolor till max 30 kilometer i timmen.

Motivering

Vid förskolorna i landets kommuner är det under vissa tidpunkter mycket trafik, särskilt då föräldrar lämnar och hämtar sina barn. Vissa förskolor ligger också i nära anknytning till vägar där det är högre hastigheter, både 50-vägar och 70-vägar.

Även om alla förskolor har staket runt sig är det lätt att ett nyfiket barn öppnar grinden och går ut utanför förskolans område. På samma sätt rör sig många barn på gatan utanför förskolan vid lämnings- och hämtningstiden. Det innebär risk för allvarliga olyckor.

Våra barn är det viktigaste vi har. För att förebygga olyckor borde möjligheten till att begränsa hastigheten till 30 kilometer i timmen utanför samtliga förskolor i Sverige undersökas.

Stockholm den 30 september 2011

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)