Helt privata arbetsförmedlingar

Motion 2011/12:A270 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

av Camilla Waltersson Grönvall (M)
M0843

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av på vilket sätt Arbetsförmedlingen skulle kunna konkurrensutsättas.

Motivering

Att minska utanförskapet och att föra en politik för fler jobb är Moderaternas främsta uppgift. Sedan maktskiftet 2006 har många steg tagits i rätt riktning, men arbetet för fler jobb går vidare. Det finns ingen universallösning för fler jobb – allt måste ses i sin helhet och mer måste göras.

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras uppdrag är att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb – att få till en bra matchning mellan sökande och arbetsgivare. Trots detta väljer många av företagen i Sverige att rekrytera via andra kanaler än Arbetsförmedlingen. Att enbart använda sig av Arbetsförmedlingen och att vara låst till en sådan aktör är inte optimalt. Alla sätt som kan underlätta en bättre matchning mellan sökande och arbetsgivare måste uppmuntras – kreativitet och drivkrafter för detta finns. Men lagar och regler sätter upp hinder idag.

Privata arbetsförmedlingar finns sedan tidigare i en rad andra länder. I Storbritannien har de privata arbetsförmedlarna visat sig vara särskilt effektiva när det gäller att hitta jobb åt dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. I Australien finns det numera bara privata aktörer i ett etablerat valfrihetssystem.

Möjligheten till valfrihet innebär en stor vinst för den enskilde arbetssökande men även för de företag som söker medarbetare. Därför bör regeringen göra en översyn på vilket sätt Arbetsförmedlingen skulle kunna konkurrensutsättas.

Stockholm den 3 oktober 2011

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (1)