Hjälp till självhjälp för glutenintoleranta

Motion 2003/04:So351 av Annika Qarlsson (c)

av Annika Qarlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag på ekonomiskt stöd till de glutenintoleranta i enlighet med motionens intentioner.

Motivering

Glutenintolerant är man hela livet. Gluten gör att luddet i tunntarmen försvinner och tarmen blir inflammerad. Som glutenintolerant kan man inte tillgodogöra sig näringen i maten om gluten ingår. Att vara glutenintolerant är dyrt, priset på mjöl är 5 gånger så dyrt och det är minst lika stor prisskillnad på alla andra glutenfria produkter. Glutenintoleranta har inga valmöjligheter, de måste sköta sig med speciell kost varje dag. För den merkostnaden finns idag inget generellt stöd, undantag finns på vissa platser i landet och om man är under 16 år. Men att vara glutenintolerant kostar hela livet.

Att vara glutenintolerant innebär ständig kontroll på allt man äter, såsen på restaurangen, vad det är i köttbullarna och vilka kryddor som använts. Det beror på hur överkänslig man är om man bara blir trött eller om man inte får behålla maten som reaktion på felaktig kost. Att det i sin tur leder till allvarliga följder är självklart. Men ett stöd till denna grupp för merkostnaden för specialkost skulle vara en hjälp till självhjälp, så att de glutenintoleranta har råd att hålla sig symptomfria. Det skulle fungera som ett förebyggande arbete, så att färre glutenintoleranta behöver uppsöka sjukvård. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2003

Annika Qarlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)