Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo (väckt enligt 9 kap. 15 § riksdagsordningen med anledning av en händelse av större vikt)

Motion 2016/17:3569 av Christer Nylander m.fl. (L)

av Christer Nylander m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skyndsamma åtgärder för att öka det svenska humanitära katastrofbiståndet till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda insatser till drabbade barn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inför världens ögon utspelar sig nu en tragedi. Striderna i flermiljonstaden Aleppo – av allt att döma slutskedet i den utdragna krigföringen om stadens östra delar – är på väg att leda till den enskilt största humanitära katastrofen under inbördeskriget i Syrien. Hundratusentals människor har drivits på flykt från staden, och rapporter vittnar om att situationen för de människor som fortfarande befinner sig i stridszonerna är akut.

Under konfliktens gång har de internationella ansträngningarna för att ge hjälpinsatser tillträde till de belägrade områdena i östra Aleppo varit förgäves, och så sent som i november varnade Jan Egeland, chef för FN:s humanitära insatser i Syrien, för risken för svält. Under gårdagen konstaterade Jan Egeland till norska NRK att de hjälpinsatser som så småningom kan komma att få tillträde till östra Aleppo kommer att mötas av en fruktansvärd situation.

Samtidigt fortsätter krigföringen. Under onsdagen har vapenvilan brutits och evakueringen av civila skjutits upp.

I de blodiga striderna i och runt Aleppo har övergrepp begåtts av både de syriska regeringsstyrkorna och bland annat islamistiska terroristgrupperingar och andra rebellgrupper. Huvudansvaret för den katastrofala humanitära situationen i och runt Aleppo bär dock tveklöst Assadregimen och dess allierade Ryssland genom systematiska bombningar av civilbefolkningen.

Civilbefolkningen i östra Aleppo lider brist på i princip allt – mat, filtar, kläder, skydd för natten. Det råder också brist på finansiering. Internationella hjälporgan som UNHCR, World Food Program och Unicef är kraftigt underfinansierade, vilket gör att inte ens den elementära hjälpen kan ges i alla lägen. Till exempel redovisar FN:s samordningsorgan för humanitära insatser, UNOCHA, att endast 45 procent av det äskade beloppet för 2016 som hade behövts för nödhjälp till Syriens civila har uppnåtts. Detta när bara två veckor återstår av året.

Ansträngningarna för att få en acceptabel lösning på inbördeskriget i Syrien behöver fortsätta, liksom det långsiktiga arbetet för att stärka EU:s gemensamma flyktingpolitik. Men den humanitära krisen för civilbefolkningen från östra Aleppo är akut och kan inte vänta. Med stöd i riksdagsordningens 9 kap. 15 § väcker Liberalernas riksdagsgrupp därför denna motion.

Vi föreslår att regeringen vidtar skyndsamma åtgärder för att öka det svenska humanitärt katastrofbistånd till den drabbade civilbefolkningen i Aleppo. Biståndet bör kanaliseras genom de humanitära hjälporgan och internationella hjälporganisationer som snabbt kan ge hjälp på plats, till exempel UNHCR, Röda korset/Röda halvmånen och Rädda barnen. Dessa akuta hjälpinsatser bör finansieras genom omdispositioner inom ramen för beslutade anslag avseende det humanitära biståndet.

Barn är extra skyddslösa i en humanitär katastrofsituation. Det är därför av stor vikt att barns situation beaktas särskilt vid fördelningen av medel till akut katastrofhjälp till Aleppos invånare och tidigare invånare. Insatserna ska ha ett generellt barnperspektiv men ska i synnerhet uppmärksamma behovet av hjälp till de barn som har mist sina föräldrar eller har skilts från dem på grund av striderna i Aleppo eller flykten från staden.

Christer Nylander (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Tina Acketoft (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Mats Persson (L)

Maria Weimer (L)

Said Abdu (L)

Maria Arnholm (L)

Jan Björklund (L)

Bengt Eliasson (L)

Roger Haddad (L)

Robert Hannah (L)

Nina Lundström (L)

Fredrik Malm (L)

Mathias Sundin (L)

Lars Tysklind (L)

Barbro Westerholm (L)

Allan Widman (L)

Christina Örnebjär (L)

Motionen behandlas inte Motionskategori: Händelse

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Granskad: 2016-12-15 Lagd till handlingarna: 2016-12-16
Yrkanden (2)