HNJ-banan

Motion 2017/18:2779 av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)

av Emma Hult och Agneta Börjesson (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mellan Halmstad och Nässjö går den 196 kilometer långa banan som kallas Halmstad–Nässjö-banan. Den öppnades för trafik mellan Halmstad och Värnamo 1 september 1877 och från Värnamo till Nässjö 21 december 1882.

Bandelen förstatligades 1948. Därefter utfördes inget betydande banunderhåll förrän på 1990-talet. Senast under 2006 föreslog dåvarande Banverket att en del söder om Värnamo skulle läggas ned. För att korta ner restiden på banan lades flera stationer ner 1996, däribland Sperlingsholm, Johansfors, Fröslida, Skeppshult och Kärda.

Från Torup utgår en bibana via Rydöbruk till Hyltebruk, dit man fram till 1996 körde persontrafik men numera trafikeras den av Green Cargo som kör godstrafik på banan. Bland annat transporteras returpapper via Halmstad till Hyltebruk och papper tillbaka. Dessutom går containrar från Göteborgs hamn via Värnamo till Vaggeryd där de lastas om till lastbil. Sedan juli 2014 körs även ”sandtåget” med råvaror från Halmstad Hamn till glasbruket i Limmared via Halmstad–Värmamo–Limmared. I övrigt trafikeras banan av Krösatågen-Veolia. Det går 4 dubbelturer per dag, plus ett morgontåg Nässjö–Vaggeryd. Banan är ännu inte elektrifierad utan bedrivs med dieseltåg.

Trafikverket har tidigare föreslagit att dra ner det årliga stödet på 10 miljoner till banan. Det motsvarar nästan en tredjedel av dagens intäkter. Det vore väldigt olyckligt både för näringslivet som idag är beroende av sina järnvägstransporter men också för persontrafiken. I de diskussioner som pågår regionalt finns istället långt gångna diskussioner på att dubblera trafikeringen på banan. Det finns med andra ord starka regionala intressen att istället satsa på banan. En sådan satsning blir svår om staten helt drar sig ur.

För att uppmärksamma och driva på i frågan tog Gislaveds kommun i Jönköpings län och Hylte kommun i Hallands län rollen att aktivt drivit på i frågan. Tre större möten har anordnats, det första skulle klargöra frågeställningen ”Vill vi och behöver vi banan?”. Där var alla överens om att ja de ville vi och att banan behövs. Till det andra mötet var många olika parter inbjudna, också region Jönköpings län och Region Halland. Det tredje mötet var ett uppföljningsmöte och där redovisades det att Region Halland beslutat om att under en testperiod på tre år utöka antalet persontåg på sträckan Smålandsstenar–Halmstad. Alla kommuner längs banan, Halmstad, Hylte, Gislaved, Värnamo, Vaggeryd och Nässjö samt Gnosjö kommun stödjer arbetet i att bevara och utveckla banan. Även Näringsbolaget i Gislaved, flera företag i Smålandsstenar och Halmstad hamn har tagit en aktiv roll. Under hösten anordnas en partiöverskridande kunskapslunch i riksdagen.

Med tanke på det engagemang som finns både från företag, privatpersoner och det offentliga att få banan att utvecklas så vill vi vidhålla det som anför i motionen om att Halmstad–Nässjö-banan bör behållas och utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Emma Hult (MP)

Agneta Börjesson (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)